fbpx

Shared Music – Jaettua musiikkia

SHARED MUSIC – Jaettua musiikkia!

Suomalaisille ja Suomeen syystä tai toisesta muuttaneille aikuisille suunnattu ilmainen laulu- ja musisointiryhmä, johon ilmoittaudutaan 9.3. mennessä (ks. ilmoittautumistiedot). Myös turvapaikkaa hakevat ovat tervetulleita ryhmään.

Ryhmän tarkoituksena on kokeilla ja uskaltaa sekä oppia toinen toisiltamme. Teemme ja koemme yhdessä, löydämme omia voimavarojamme ja saamme onnistumisen kokemuksia. Tutustumme toistemme kulttuureihin ja musiikkiin – ja ennen kaikkea soitamme ja laulamme yhdessä. Kielinä käytämme suomea, englantia, elekieltä… ja musiikkia!

Ryhmä kokoontuu Musiikkikoulu Musa-Pekassa 16.3. alkaen perjantaisin klo 15-17. Mahdollinen päätöskonsertti 1.6. Ryhmää ohjaa muusikko ja yhteisöpedagogi Tanja Matilainen.

Kyseessä on osallistujille maksuton pilottiryhmä, jossa paikkoja on rajatusti.

Tapahtuman kielet: Englanti, Suomi

Ilmoittautumistiedot:
Ilmoittautumiset 9.3. mennessä sähköpostitse osoitteeseen musapekka@musapekka.fi tai puhelimitse / WhatsApp numeroon 050 5626429 (Katinka). Kerro ilmoittautumisviestissäsi

1. Nimesi, ikäsi ja puhelinnumerosi
2. Mitä teet nykyään ja miten musiikki on elämässäsi mukana?
3. Miksi tälle kurssille pääseminen olisi sinulle tärkeää?

Mukaan valituille ilmoitetaan ryhmään pääsystä 13.3.

Shared Music ryhmän mahdollistavat Musiikkikoulu Musa-Pekka ja Itä-Suomen yliopiston Opinsauna-hanke.

Vaihtoehtoinen kuvaus eri kielellä

A free singing and music-making group for adults who are born Finnish or have moved to Finland for some reason. Registrations by March 9th (see ”ilmoittautumistiedot”). Also those seeking asylum are welcome to the group.

The purpose of this group is to try, dare, and learn from each other. We will work and experience together, find our own resources and enjoy our achievements. We will get to know each other´s cultures and music – and above all, we will play and sing together. As languages we use Finnish, English, gestures… and music!

The group meets in Music School Musa-Pekka from March 16th onwards on Fridays at 15-17. A possible ending concert on June 1st. The group is facilitated by musician and community pedagog Tanja Matilainen.

Shared Music group is made possible by:
Music School Musa-Pekka and Opinsauna – Learning Spaces project of the University of Eastern Finland.

Registrations via email to musapekka@musapekka.fi or by phone / WhatsApp to
050 5626429 (Katinka) by March 9th. Please tell in your message

1. Your name, age and phone number
2. What are you doing nowadays and how music is part of your life?
3. Why getting into this course would be important to you?

This pilot group is free of charge for the participants, and places are limited. Those who get admitted into the group will be informed on March 13th.