fbpx
 • Joensuun Musa-Pekan tietosuojaseloste

  Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

  1. Rekisterinpitäjä

  Joensuun Musa-Pekka

  Yhteystiedot:
  Jyrinpolku 9
  80400 Ylämylly

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

  Olli Hirvikangas
  Jyrinpolku 9
  80400 Ylämylly
  0503496065
  musapekka@musapekka.fi

  2. Rekisteröidyt

  Rekisterissä on Joensuun Musa-Pekan asiakkaita sekä opettajia.

  3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

  • Rekisterin pitämisen peruste:

  Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ilmoittautuessaan asiakkaaksi)

  • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Jäsenten rekisteröinti
  • Sähköinen ja muu jäsenviestintä

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  Yhteystiedot

  • nimi
  • osoite
  • ikä
  • sähköposti
  • puhelinnumero

  Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista palveluista

  5. Rekisteröidyn oikeudet

  Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Olli Hirvikangas,Jyrinpolku 9, 80400 Ylämylly tai sähköisesti: musapekka@musapekka.fi

  • Tarkastusoikeus

  Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

  • Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Voit pyytää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  • Vastustamisoikeus

  Voit vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli koet, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

  • Suoramarkkinointikielto

  Sinulla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

  • Poisto-oikeus

  Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  • Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  • Valitusoikeus

  Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
  • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

  6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Joensuun Musa-Pekka ulkopuolelle. Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

  7. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai ainakin niin kauan kuin laki velvoittaa säilyttämään tietoja.

  8. Henkilötietojen käsittelijät

  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

  9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  10. Evästeet ja selailun seuranta

  Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

  Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

  Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

  11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

  12. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

  • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
  • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne Musa-Pekan opettajat, jotka tarvitsevat henkilötietoja opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa.
  • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
  • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
  • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.